Curs obligatori per tot el personal de l´Ajuntament de Palma per entrar o canviar de tram dins la carrera professional