L'etiquetatge d'un producte és la targeta de presentació i la garantia de qualitat. Des d'una perspectiva comunitària, l'etiquetatge ha d'esser entès a la doble perspectiva d'assoliment del mercat interior i de millora de la informació dels consumidors. Per tant, és d'elevat interés aprofundir, mitjançant aquesta formació, en la importància de la posada al dia respecte d'etiquetats de productes de consum, d'acord amb la política d'harmonització que ha duit a terme la Comunitat Europea en aquesta matèria i que posa de manifest l'interés que existeix en evitar que aquest es pugui convertir en un obstacle a la lliure circulació de productes. Tot això, amb l'interés municipal que hi ha perquè els seus tècnics, Inspectors de Consum, duguin a terme de manera efectiva la protecció dels consumidors, la salut pública i el medi ambient.