Els objectius d'aquest curs són:

1.-Donar resposta a qüestions relacionades amb la seguretat alimentària dels materials d'envàs.

2.-Proporcionar els coneixements teòrics i pràctics en relació amb la seguretat alimentària dels materials d'envàs en contacte amb els aliments.