Aquesta formació pretén descriure el detall de l'especificitat dels controls oficials que pot dur a terme la Inspecció de Consum municipal, dins del seu àmbit competencial, els seus principis generals i les seves vicissituds, per tal de garantir el compliment de la normativa respecte de les actuacions inspectores que es puguin dur a terme. Es tracta d'aprofundir en la millora dels controls que ha de dur a terme el personal inspector, consolidar-ne el suport jurídic i tècnic i emmarcar l'àmbit d'actuació de manera concisa d'acord amb la legislació vigent.