Aquesta formació pretén aprofundir en les principals normes sobre el Marcat CE i, dins el marc legal establert, la seva aplicació als mercats municipals de Palma.

Aquesta formació pretén aprofundir en les principals normes vers la comercialització del pa i, dins el marc legal establert, la seva aplicació als mercats municipals de Palma.

Aquesta formació pretèn aprofundir en les principals normes vers la qualitat alimentària i, dins el marc legal establert, la seva aplicació als mercats municipals de Palma.

Reciclatge dels coneixements en matèria de la defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries del personal administratiu d'atenció al públic de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) per millorar el servei que dóna a la ciutadania.

Formació de les persones d'atenció al públic per millorar la seva capacitat d'informació i comunicació amb la ciutadania, i adquisició d'eines pràctiques per resoldre situacions conflictives i gestionar l'estrès en l'àmbit laboral.

Recolzament dels coneixements dels aspectes essencials del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei General per a la defensa de les persones consumidores i usuàries, i les lleis complementàries, incidint en les compres a distància i el consum responsable.

Destinat al personal administratiu de l'OMIC que porta a terme atenció directa i continuada a la ciutadania, funcions bàsiques de tramitació administrativa de queixes, reclamacions i denúncies.