Introducció a l'aplicació de la perspectiva de gènere en les actuacions i polítiques públiques municipals.