Moodle

You are not logged in. (Login)

Novedades

Picture of Escola Municipal Formació
BENVINGUTS A LA PLATAFORMA MOODLE
by Escola Municipal Formació - Thursday, 28 June 2012, 03:01 PM
 
L'Escola Municipal de Formació us dóna la benvinguda.

• Aquesta plataforma moodle serà l'eina a través de la qual aquesta Escola impartirà els cursos en línia o blended.

• La web i la plataforma moodle estàn interconnectades als efectes de facilitar el seu accés i l'emmagatzament de les dades.

CURSOS EN LÍNIA DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ
Picture of Escola Municipal Formació
“Pla d’acció de l’Administració Electrònica 2012-2015”
by Escola Municipal Formació - Wednesday, 14 March 2012, 12:31 PM
 
Podeu entrar a aquesta activitat formativa tots els integrants del grup de treball "Administració electrònica" per a la implantació de la llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics de Palma als efectes de compartir informació (carregar/descarregar documents), desenvolupar totes les activitats que es vagin introduint així com participar a fórums, xats i demés eines al vostre abast.